Insert title here
左侧导航栏
 • 论坛声明:本帖由网友上传,只代表网友个人观点,转帖请注明作者及出处。

何必取悦于人

 • 就你有用
 • 等级:水晶
 • 经验值:57564
 • 积分:
 • 8
 • 3499
 • 2018-02-05 19:46:24
自己快乐就行
帖子附图:
点赞

 • 分享到
  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

网友回复

去听苏武牧羊吧!

  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

【【二八绘影】女声独唱《葬花吟》听的人肝肠寸断,欲哭无泪】

  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者我与苏轼不牧而和!

  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

堂堂七尺男儿,应当心有万丈豪情,胸怀浩然正气,随遇而安,随缘自适,应对人生的起伏和生活的波澜,应该能够坦然笑对,从容不迫,方为气度不凡的人杰。苏轼一生旷达超脱,能在人生相对困厄的环境里突破牢笼,冲脱藩篱,实现人生格局的突围,绝没有因为乌台诗案后困顿的局面一筹莫展而半途而废,浅尝辄止,而是改换自己的心境,隐藏过于正直不屈的个性,潜心磨炼,修心养性,在登上好友张偓佺修建的亭台,并且以自己的才情命名为“快哉亭”后,思绪无穷,以行云流水的文字写下了一首脍炙人口的词,飘逸奔放之气充斥于文中,让我们一同来欣赏一下:

落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,渺渺没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。

一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。一点浩然气,千里快哉风。

——苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》


  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

老子十大经典名句

1、道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。

2、有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。

3、治大国,若烹小鲜。

4、祸兮福所倚,福兮祸之所伏。

5、天下难事,必作于易,天下大事,必作于细。

6、人法地,地法天,天法道,道法自然。

7、上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

8、道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。

9、祸莫大于不知足;咎莫大于欲得。故知足之足,常足矣。

10、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。

(出自《道德经》)


  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我新作,窗户湿青红。长记平山堂上,欹枕江南烟雨,渺渺没孤鸿。认得醉翁语,山色有无中。

一千顷,都镜净,倒碧峰。忽然浪起,掀舞一叶白头翁。堪笑兰台公子,未解庄生天籁,刚道有雌雄。一点浩然气,千里快哉风。

——苏轼《水调歌头·黄州快哉亭赠张偓佺》


--
此“一兵”乃彼“ybing”……愿交天下朋友。

  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者

一点浩然气,千里快哉风。老子道德经,十大经典句。就数你有用,好帖意无穷


  谢谢您的阅读, 您是本文第 3499 个阅览者
单张最大不超过1M!