Insert title here
左侧导航栏
 • 论坛声明:本帖由网友上传,只代表网友个人观点,转帖请注明作者及出处。

原创 新韵赋.杨花

 • 紫荆花藤
 • 等级:新手上路
 • 经验值:42
 • 积分:
 • 1
 • 941
 • 2018-04-25 14:24:45

 桃红李白,草色如茵,乃春之始者.扬花风舞,柳絮轻佻,乃春之将尽.一团团杨花,垂挂于树之隙.一树树幽碧,婀娜于风之头.片片翠叶,扺风御雨.枝摇干晃,何所畏惧.或为尔树之梦幻,或为尔根之希冀.枝枝呵护,脉脉含情.纵然四季轮回,纵然风雨无度.
 惯看了风袭雨恣,惯看了落英遍地.叵奈那花此刻匿藏几簾天涯之梦,叵奈那花此刻飘然几许若举之态.亦然如长亭泪洒,短亭相挽,伴风轻浮,必飘然而去.离树辞枝,绝然母体.
 或去荒陌乡野,或去水湄落泊,或生根于一抔泥土,或顺流于一涟之殇.自然法则,谁能涉之.生根于泥土者,蛾黄吐婉,迎风沐雨.尘落于潺湲者,浮萍涟漪,一世颠沛,游移风浪,可叹可惋矣.
 如是,岁月忽焉,循环往复,以至于无穷.故生命存焉,百态千姿.过客匆匆,攘攘熙熙,花衰草碧,千秋逆旅.虽万变亦不离其中矣.
 莫念天地之悠悠,岂发思古之幽情.一团杨花却让吾等思接千古.想她在风中无根游移,想那关乎她的成语典故,那形态,那举止,如是也.
 尝闻北魏灵太后,妖冶妩媚,不甘寂寞,极擅招摇而惑乱宫帏.她与几多臣工秋波暗送,陈倉交媾,又与楊白花勾栏成奸,缱绻缠绵.竟将神圣之所当成烟花柳巷,却不若风尘也.
 虽说胡氏人间尤物,却如杨花般轻浮.后杨白花不知所踪,灵后百感萦回,千念凄婉,赋楊花词以示情怀.风云蓦卷,宫庭政变,灵后被沉溺于河,香消玉陨.于是百姓皆呼之曰水性杨花也.水无骨无形,杨花轻佻无根.二者天作之合也,水性二字乃仄,杨花二音乃平,相偶之成语也.
 杨花轻飏,春之尽也.水性杨花,世之唾也.

点赞


 • 分享到
  谢谢您的阅读, 您是本文第 941 个阅览者

网友回复

杨花轻飏,春之尽也.水性杨花,世之唾也.

  谢谢您的阅读, 您是本文第 941 个阅览者
单张最大不超过1M!