Insert title here
左侧导航栏
 • 论坛声明:本帖由网友上传,只代表网友个人观点,转帖请注明作者及出处。

古常道观,东西道观。

 • 聖客滎經
 • 等级:木质
 • 经验值:172
 • 积分:
 • 0
 • 731
 • 2018-05-31 08:27:21

古常道观,东西道观。

求道论道,形而上学。

道观,规律观方是真正之“大观园”。上升不到道观一切,就没有其全面、整体、全局、循环、传承、长远等之认识。

实物求道(包括实人求道),实事求道,实技求道,实时求道,实地求道。

实事求道、实事论道、实事遵道、实事传道等。

论道、论德、论仁、论义、论礼、论廉、论仪、论止,是谓横论八道。论道、论法、论自、论然、论国、论家、论朝、论代,是谓纵论八道。

一切不符合道法自然、国家朝代等之东西,都是人(类)不可认识、不可掌握、不可行为等的!

不可与论道兮,悲其太愚昧庸俗了!

论道、论德、论仁、论义、论礼、论廉、论仪、论止,是谓纵论八道。论道、论法、论自、论然、论国、论家、论朝、论代,是谓横论八道。

道生之,德畜之,物形之,势成之。

道生道杀(天生天杀、地生地杀),道之理矣。

道生法,道生德,道生一切正常东西,非道生之东西是不循环而长久的。

道隐无名。夫唯道善?贷且成道:生一一,生二二,生三三,生万物。万物负阴而抱,阳冲气以为和。人之所恶,唯孤寡不谷,而王公以为称。故物:或损之而益,或益之而损。

道发,发道。道交,交道;道滎,滎道。滎,水火交融之道。二道之交,三道之交,N道之交。道不同,不可相交,否则就是要产生混乱。

朝闻道夕死可矣 。

屈原,还在混沌中求索而还不知求道论道?

下士闻道大笑之,不笑不足以为道。

道不同,不同道,不可相合,不可相交,不可相融,不可相容。

有道方可为,无道不可为。清静无道无为,是前提、基础、条件、第一、开始、首先等。得道者多助,失道者寡。

道可道非恒道,名可名非恒名。

克己服道,克己复道。


点赞


 • 分享到
  谢谢您的阅读, 您是本文第 731 个阅览者

网友回复

单张最大不超过1M!